3.4 Semesterrapport

Kvalitetsreformen stadfestet at studentene skal følges tettere opp, og i den forbindelse kan det bli aktuelt med en semesterrapport der studenten selv angir mål for semesteret. Semesterrapport kan brukes til informasjon om studentens mål i et gitt semester.Det er dog vanligere å bruke denne funksjonen i forbindelse med framdrifstrapportering på PhD-program. 

Vær oppmerksom på å ikke registrere sensitive personopplysninger.

PhD-studenter som skal besvare spørreskjema i forbindelse med framdriftsrapportering, må ha en forekomst her med opplysninger om hvilket spørreskjema som skal besvares.

 

Semesterrapport

 

Fnr Studentens / kandidatens fødselsnummer
Studieprogram Studieprogram studenten følger
Termin rapp Termin for semesterrapport, år og termin
Termin start Starttermin for studenten, år og termin
Levert J/N om semesterrapport er levert
Arbeidsmål dette semesteret Beskrivelse av arbeidsmål for semesteret
Veileders kommentar Veileders kommentar til gjennomføring av studiet
Egen vurdering Studentns egenvurdering av gjennomføring av studiet
Frist Frist for levering av semesterrapport
Levert Dato for levert semesterrapport
Prosent arbeid Prosentdel av heltid som benyttes til arbeid (utenom studiet)
Prosent heltid Prodentdel av heltid som utgjør arbeid i studiet
Revidering av avtale (merknad) Informasjon om revidering av avtale
   

 

Emneord: semesterrapport
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02