3.2 Kullklassestudent

Bildet inneholder informasjon som er tilgjengelig Student samlebilde, men her er det mulig å søke opp alle koblinger mellom en student og kull/klasse.

 

 

Felt Feltbeskrivelse

Feltbeskrivelser

Studentnr. Studentnr for student.
Fnr. Studentens fødselsnummer.
Navn Studentens navn; etternavn og fornavn.
Studieprogram Studieprogram som studenten følger.
Starttermin Starttermin for studenten. 
Klassekode Klassekode for den klasse / gruppe studenten tilhører. 
Kull År og starttermin for kull klassen gjelder - terminkode. Er i utgangspunktet det samme kull som studenten er tilknyttet, men er med her for å kunne bevare historikk for studentens klassetilknytning - når studenten evt får ny kullplassering.
Aktiv Om studenten er medlem av klassen. Når denne gis verdi N, så vil vedkommende ikke lengre komme med på klasselister etc.
Merknad Generell merknad for studentens tilknytning til klassen.
Loggfelt Opprettet dato og sist endret dato med saksbehandlerinitialene til saksbehandler som har utført operasjonen
Emneord: klassestudent
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 13. juli 2018 09:22