2.7 FS718.007 Sletting eller oppdatering av emne med prioritering, uten opptak

Når studenter har prioritert emner for opptak i utdanningsplanen, må som nevnt opptaket gjøres manuelt i Utdanningsplan-bildet. Feltet "Opptatt" må settes til J for at studenten skal få opptak. Når det gjelder de resterende emnene som studenten har prioritert, og ikke fått opptak til, finnes det derimot en rutine for å slette eller oppdatere disse.

FS718.007 kjøres med studieprogram/kull som utplukk, og eventuelt klasse. 

Oppgi termin for emne i plan før kjøring.

Rutinen gir deg to valg:

  1. Slett emne
  2. Oppdater emne med N for opptatt

Ved første valg, vil rutinen gå gjennom de prioriterte emnene og slette de som ikke har J i "Opptatt" fra planen. På den måten slipper du å manuelt rydde bort disse emnene etter opptaket.

Noen ganger kan det være ønskelig å bevare oversikten over hva studentene har pioritert etter opptaket, i tilfelle det åpner seg plasser til emnet nærmere undervisningsstart. Det andre valget vil da ikke slette emnene uten opptak fra planen, men oppdatere disse med N for "Opptatt". Da kan du i etterkant manuelt endre statusen for opptak til J dersom det skulle bli nødvendige å supplere med ledige plasser til emnet. 

Når opptaket til emnet er endelig, kan rutinen alltids kjøres på nytt igjen med sletting.

 
Emneord: fs718.007
Publisert 12. juli 2018 10:41 - Sist endret 12. juli 2018 10:41