2.6 FS718.006 Generering av veivalg for kull, studieretning eller klasse

Rutinen generer veivalg for et kull/klasse eller studieretning. Du må velge hvilket veivalg som skal legges på studenten.

 

 
 
Rutinen kan kjøres med følgende utplukk:
 
  • Kull/klasse
  • Studieretning
 
Emneord: fs718.006
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02