2.5 FS718.005 Oppdateringer for emne i utdanningsplan

Rutinen genererer emnekombinasjon for emne i utdanningsplan der emnekombinasjon ikke er gitt. Man kan velge å oppdatere emnekategori for en oppgitt emnekombinasjon. Rutinen tar kun med emner som ligger i emnekombinasjonene og ikke emner fra frie emnevalg.

 

 
FS718.005 - Oppdatering for emne i utdanningsplan
 
Rutinen kan kjøres med følgende utplukk:
 
  • Person (student og studieprogram/kull)
  • Studieprogram, med filter for kull og klasse
  • Stedkode
 
Det er også valg for å oppdatere ekvivalente emner, slik at de ekvivalente emnene vises i stedet for emnet fra studieprogrammet.
Emneord: fs718.005
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 23. juni 2020 11:24