2.4 FS718.004 Beregning av studieretning for studieprogramstudenter

Rutinen beregner studieretning på bakgrunn av veivalg som studenten har gjort. Dette skjer automatisk ved oppdatering av veivalg. Ved oppdatering av database vil beregnet studieretning legge seg i Student samlebilde for gjeldende student. 

 

FS718.004 Beregning av studieretning for studenter
 
 
Rutinen kan kjøres med følgende utplukk:
 
  • Person (student og studieprogram/kull)
  • Studieprogram, med mulig filter for kun ett kull
  • Stedkode, med mulig filter for kun ett kull
 
 
Emneord: fs718.004
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02