2.3 FS718.003 Sletting / bytting emner i utdanningsplan

I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å enten slette eller bytte ut et emne som allerede er lagt i utdanningsplanen til studentene på et studieprogram. FS718.003 er laget for å gjøre dette, da det ellers vil være arbeidskrevende å gå inn på hver enkelt students Utdanningsplan.

Rutinen kan kjøres med en av to utplukk:

  • Studieprogram (med kull og klasse)
  • Sted (med kull)

 

 

Som default er det krysset av for at rutinen kun skal kjøres for aktive studenter. 

Du må oppgi emne som skal slettes og første termin for sletting. Du kan også hake av for at emnet skal slettes også for fremtidige terminer.

Kun emner i utdanningplan med undervisningstermin i oppgitt termin - Første termin for sletting - eller senere tas med. Dersom det ikke er kryss for 'Slett også emner som er bestått eller gitt fritak for', så vil rutinen sjekke om studenten har bestått eller er gitt fritak for gitt emne. Denne sjekker også ekvivalente emner (det kommer en rutine til neste versjon som en kan benytte for å bytte ut disse emnene med ekvivalente emner).

Dersom rutinen kjøres med kryss for sletting av undervisning- og eksamensmeldinger, så må saksbehandler ha rollen FS_EKS1.

Hvis det slettede emnet skal erstattes av et annet emne eller flere, kan du legge inn opptil tre emner i fletene for "Erstattes av emne - 1...". 

 

Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02