2.3 FS718.003 Sletting / bytting emner i utdanningsplan

I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å enten slette eller bytte ut et emne som allerede er lagt i utdanningsplanen til studentene på et studieprogram. FS718.003 er laget for å gjøre dette, da det ellers vil være arbeidskrevende å gå inn på hver enkelt students utdanningsplan.

Rutinen kan kjøres med en av to utplukk:

  • Studieprogram (med kull, eventuelt klasse, campus)
  • Sted (med kull og campus)

 

FS718.003

 

Som default er det krysset av for at rutinen kun skal kjøres for aktive studenter. 

Du må oppgi emne som skal slettes og første termin for sletting. Du kan også hake av for at emnet skal slettes også for fremtidige terminer.

Kun emner i utdanningplan med undervisningstermin i oppgitt termin - Første termin for sletting - eller senere tas med. Dersom det ikke er hake for 'Slett også emner som er bestått eller gitt fritak for', så vil rutinen sjekke om studenten har bestått eller er gitt fritak for gitt emne. Denne sjekker også ekvivalente emner. Det kan benyttes en rutine for å bytte ut disse emnene med ekvivalente emner.

Dersom rutinen kjøres med hake for sletting av undervisning- og eksamensmeldinger, så må saksbehandler ha rollen FS_EKS1.

Hvis det slettede emnet skal erstattes av et annet emne eller flere, kan du legge inn opptil tre emner i feltene for "Erstattes av emne - 1...". 

 

Emneord: FS718.003
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. feb. 2020 15:26