2.2. FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan

 

Rutinen genererer emner i utdanningsplan for studenter på et studieprogram tilknyttet et kull. Den har to utplukk:

 • Kull - hvor studieprogram, kull, eventuelt klasse og campus kan oppgis
 • Person - hvor enkeltstudent oppgis

 

FS718.002

Rutinen kan begrenses til å gjelde kun aktive studenter. 

Genereringen av emnner kan foregå ut fra forskjellig grunnlag, hvorav det også er mulig å kombinere en eller flere av disse. Du må hake av for ønsket grunnlag.

 • Obligatoriske emner/planelementer i plan - med tilleggsalternativ for minst n-av emner/planelementer
  Forutsetning er at feltene for terminnr_default er gitt verdi eller dersom Terminnr_fra har samme verdi som Terminnr_til i Emnekombinasjon samlebilde
 • Emner som student har bestått/ har fritak for - som er en del av plan
 • Emner som student har resultat i - som er en del av plan
 • Emner som student er vurderingsmeldt i - som er del av plan
 • Emner som student er undervisningameldt i - som er del av plan
 • Emner som student har bestått - uavhengig av plan
 • Emner som student har fritak for - uavhengig av plan
 • Emner som student er vurderingsmeldt til - uavhengig av plan
 • Emner som student er undervisningsmeldt i - uavhengig av plan
 • Kun emner etter en gitt termin. ​​​​​

Med plan menes her emner tilknyttet emnekombinasjonene for gitt studieprogram.

Du kan velge å utelate emner som allerede inngår i en kvalifikasjon for studenten.

Du kan velge å sperre de genererte emnene mot sletting av studenten.

Rutinen tar også med emner der et annet tidligere bestått emne er ekvivalent med emne som er en del av plan.

Dersom et emne går over flere semestere vil rutinen beregne undervisningstermin på grunnlag av eksamenstermin.

Rutinen tar kun med emner fra egen institusjon.

Studenter som har hake i feltet Sperr mot automatisk oppdatering av plan vil ikke bli tatt med.

Rutinen kan også benyttes i arbeidet med å kontrollere utdanningsplaner ved at du kjører uten oppdatering. Da vil du kunne få nyttig informasjon om utdanningsplan for student/kull.

Følgende rolle kreves for denne tilgangen: FS_PLANSTUDENT3

 

Emneord: fs718.002
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 20. juli 2020 14:06