2.1 FS718.001 Generer studieprogramstudent

Rutinen oppretter studenter for enkeltpersoner og er laget for å knytte eksisterende studenter til studieprogram (Nye studenter blir som regel opprettet gjennom opptaksrutinen FS159.001).

 

FS718.001 Generering av studieprogramstudent


Rutinen kjøres med enkeltperson som utplukk. Den kan bare kjøres for én person av gangen.

Før generering må du fylle ut feltene i bestillingsdelen av rutinen. Ikke alle er påkrevd, men de fleste tilsvarer obligatoriske felter i Student samlebilde, og må dermed fylles ut for at rutinen skal klare å opprette studieprogramstudenten:

  • Studieprogram
  • Starttermin
  • Kulltermin
  • Dato studierett tildelt
  • Dato studierett gyldig til (ikke påkrevd)
  • Studierettstatus
  • Studieretning (ikke påkrevd)
  • Emnekombinasjon (ikke påkrevd)
  • Instrument (ikke påkrevd)

Det er overgangsknapp til rutinen FS718.002 Legg emner i plan., hvis du ønsker å opprette emner i planen rett etter at du har generert studieprogramstudent. 

 

Emneord: fs718.001
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02