1.5 Vitnemål, Diploma Supplement og merknader

Flere steder både på Diploma Supplement (DS) og på vitnemålet er det mulig å legge inn individuelle merknader om studenten.

Innholdet i Informasjon om vitnemål og DS tilsvarer merknadene som du kan registrere i underbildet MrkR i Student samlebilde. Til forskjell fra i Student samlebilde er det i bildet Utdanningsplan ikke nødvendig å ha kunnskap om hvilken kode merknaden skal ha. Det vil si at det er mer forklaring rundt funksjonalitetene i dette bildet, og vi anbefaler derfor at du gjør registreringene i bildet Utdanningsplan. 

 

 

Merknadene og informasjonen som er registrert på studenten blir fanget opp av gradsfangstrutinen (FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert) og legges på Oppnådd kvalifikasjon. Men merk at endringer på merknadene ikke blir oppdatert i Oppnådd kvalifikasjon når forekomsten først er opprettet. Da må du eventuelt registrere endringen direkte i dette bildet for at merknaden skal komme på studentens vitnemål.

Alle merknadene gis et løpenummer. Hvis du skal legge inn merknader i Oppnådd kvalifikasjon er det viktig å være oppmerksom på dette, slik at du ikke får feilmelding på et løpenummer som allerede er i bruk.

Bruk knappen Legg til for å opprette nye merknader. Redigerknappen brukes for å redigere på allerede opprettede merknader. For noen merknader kan du bare opprette én forekomst. Andre kan det opprettes flere rader av. Dagens dato kommer alltid automatisk i datofeltet når du trykker på Legg til. Denne datoen kan du endre. Noen merknadstekster kan legges inn både på originalspråk og engelsk. I tillegg kan det være felt for å legge inn journalnummer, dersom det er lagret en sak i arkivet som omhandler dette.

DS Språk (punkt 2.5) tilsvarer koden DS-SPRÅK under MrkR i Student samlebilde. Denne merknaden brukes dersom studenten har fått undervisning og/eller avlagt vurdering på et annet språk enn det som er angitt som språk på studieprogrammet studenten har fullført.

DS tilleggstekst (punkt 6.1) gjelder individuell tilleggstekst. Tilsvarer koden DS-TILLEGG under MrkR i Student samlebilde.

DS Æresbevisning (punkt 4.5) gjelder merknad om æresbevisning studenten er tildelt. Tilsvarer koden DS-ÆRESBEVIS under MrkR i Student samlebilde. 

Merknad for kvalifikasjon (vises ikke på vitnemål) tilsvarer koden KVAL-MRK under MrkR i Student samlebilde. Denne merknaden vises ikke på studentens vitnemål, men er synlig i bildet Oppnådd kvalifikasjon. 

Merknad for vitnemålsgrunnlag (under resultatoppstillingen) tilsvarer koden VTM-MRK-SIDE3 under MrkR i Student samlebilde. Merk at koden i MrkR er litt misvisende, siden resultatoppstillingen ikke lenger nødvendigvis kommer på vitnemålets side 3 etter den nye vitnemålsmalen.

Merknad for studieprogramstudent gjelder generelle merknader knyttet til studieprogramstudenten. Tilsvarer koden MERKNAD under MrkR i Student samlebilde. Denne merknaden vises kun i bildet Utdanningsplan og i Student samlebilde.

 

Utsettelse av vitnemålsutstedelse

Dersom studenten er innvilget en Utsettelse av vitnemålsutstedelse, registreres utsettelsen i dette bildet. Tilsvarer koden VTM-UTSETTELSE under MrkR i Student samlebilde.

Dagens dato kommet automatisk i datofeltet når du trykker på Legg til. Denne datoen kan endres. I tillegg er det obligatorisk å angi når vitnemålet tidligst kan utstedes.

 

 

Vitnemålsutsettelse fungerer slik at studenter som er registrert med vitnemålsutsettelse, blir tatt med i gradsfangstrutinen (FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert i modulen Kvalifikasjon), og får opprettet en forekomst i bildet Oppnådd kvalifikasjon (modul Kvalifikasjon). Ved kjøring av utskrift av vitnemål via rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter (modulen Kvalifikasjon) kommer det opp en kommentar ved siden av forekomsten til studenten som har en vitnemålsutsettelse som ikke er utløpt. Det er heller ikke haket av for at studenten skal tas med i utkjøringen av vitnemål. Men det er mulig å sette på haken manuelt, slik at studentens vitnemål kjøres ut på tross av vitnemålsutsettelsen.

Vitnemålsutsettelser kan kun opprettes og endres i bildet Utdanningsplan eller under MrkR i Student samlebilde. Dersom perioden for utsettelsen skal utvides, må det gjøres i disse bildene.

Når datoen for vitnemålsutsettelse er utløpt tas studenten med i utskriftsrapporten som normalt. For mer informasjon om vitnemålsutsettelser, se brukerhåndboka for Kvalifikasjon.

Emneord: utdanningsplan
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 13. juli 2018 09:19