1.3 Opptak til veivalg/studieretning og emneprioritering

Det er mulig å sette opp opptak til veivalg/studieretning og emneprioritering i Emnekombinasjon samlebilde (modul Studieelementer), slik at studentene selv søker om dette i Studentweb. Denne funksjonaliteten er beskrevet i brukerdokumentasjon for Studieelementer.

Det finnes ingen rutine for automatisk opptak til veivalg/studieretning eller prioriterte emner. Etter at studenten har søkt om dette på Studentweb, må du gjøre selve opptaket manuelt i bildet Utdanningsplan.

 

Studentens prioritering på enten veivalg eller emneprioritering angis ved bokstaven p og et tall. p1 tilsvarer studentens førsteprioritet, p2 andreprioritet osv. Dersom prioriteten er angitt i svart, betyr det at valget er ubehandlet (ingen verdi i feltet Opptatt). Dersom prioriteten er angitt i grønt har studenten blitt gitt opptak til enten veivalget eller emnet. Ved rød angivelse, har studenten fått avslag. Det er viktig at alle prioriteringene blir behandlet slik at det blir satt enten J eller N i opptaksfeltet.

De prioriteringene studenten har fått avslag på forsvinner fra visningen i studentens utdanningsplan i Studentweb.

 

Opptak til veivalg/studieretning

Opptak til veivalg/studieretning underveis i et studieløp gjøres ved å klikke på emnekombinasjonen som tilsvarer veivalget. Da åpner den seg i arbeidsområdet. Du gjennomfører opptaket ved å sette J eller N i feltet Opptatt. Når du lagrer endringen oppdateres visningen i Rediger plan automatisk. Det er også synlig for studenten i Studentweb med en gang det er lagret i bildet Utdanningsplan.

Til hjelp i behandlingen av opptaket kan rapporten FS728.002 Veivalg for utdanningsplan som ligger i modulen Programstudent brukes.

Når opptaket til veivalget/studieretningen er ferdigbehandlet og alle registreringen gjort i studentenes utdanningsplaner, må emnene som inngår i veivalget legges inn i studentenes utdanningsplaner. Dersom veivalget inneholder obligatoriske emner bør rutinen FS718.002 Generering av emner i utdanningsplan i modulen Programstudent brukes for å legge emner i planen til hele studiekullet. Valgbare emner kan studentene legge inn selv i sin utdanningsplan i Studentweb.

 

Opptak til emneprioritering

Opptak til emneprioritering gjøres ved å trykke på emnet som skal behandles i utdanningsplanen. Emnet legger seg da over i arbeidsområdet i midten av bildet. Opptaket behandles ved å sette J eller N i feltet Opptatt. Når du lagrer endringen oppdateres visningen i Rediger plan automatisk. Det er også synlig for studenten i Studentweb med en gang det er lagret i bildet Utdanningsplan.

Til hjelp i behandlingen av opptaket er det laget en rapport; FS728.010 Emneprioritering innenfor utdanningsplan som ligger i modulen Programstudent.

Når opptaket er ferdigbehandlet og alle registreringen gjort i studentenes utdanningsplaner, må studentene meldes til undervisning og vurdering på emnene de skal avlegge i det førstkommende/inneværende semesteret. Enten kan du legge opp til at studentene ordner dette selv i Studentweb i semesterregistreringsperioden eller det ordnes manuelt av saksbehandler via oppmeldingsrutiner i modulene Undervisning og Vurdering.

 

 

Emneord: utdanningsplan
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 1. aug. 2018 15:14