06 Bakgrunnsdata i opptaksmodulen

Opptak samlebilde

For å avgrense et nominasjonsopptak til kun å være tilgjengelig for dem som er nominert, settes Krever invitasjon = J på Opptaket

kun inviterte

 

Knytning mellom utvekslingsavtale og opptakstudieprogram (søknadsalternativ)

For at de nominerte ved pålogging til Søknadsweb skal få opp de aktuelle søknadsalternativ å velge mellom (også dersom de bare har ett alternativ), må det opprettes en knytning mellom Utvekslingsavtale (som de er nominert til og blir Utvekslingsperson på) - og Opptakstudieprogram, som de selv skal søke til. Søker får ikke se andre program en der slik knyting finnes.

De Opptaksstudieprogram som i underbildet Opptakstermin i Opptakstudieprogram samlebile har et studieprogram angitt, og som også finnes i underbildet Studieprogram på Utvekslingsavtalen, vil bli presentert som søknadsalternativer. Se bildet under:

knytning til opptak

 

På den måten kan mange utvekslingsavtaler tilknyttes det samme opptakstudieprogram (som igjen munner ut i studierett på et studieprogram). Det er altså ikke påkrevet å ha ett opptakstudieprogram for hver Utvekslingsavtale ved slike "innvekslings"-opptak.

Emneord: opptak
Publisert 6. aug. 2014 12:17 - Sist endret 6. mars 2017 13:10