05 Gangen i nomineringen

Visningsnavn

Utvekslingsavtalen presenteres i Nomination gjennom

"Avtalenavnet - utvekslingsprogrammet - mottagende institusjon"

 

visningsnavn

 

Valg av Oppsartstermin

Nominator gjør valg for hvilken opptakstermin det nomineres for - Se bilder og betingelser i kap 4.

Valg av varighet for oppholdet

Nominator angir varigheten for utvekslingsoppholdet - Se bilder og betingelser i kap 4.

Opplasting av dokumenter

Den som nominerer kan  laste opp dokumenter knyttet til studenten. Dokumentene som lastes opp blir lagret i studentens dokumentarkiv. Disse dokumentene får Dokumenttype = Nomination

dokumenter

 

Status for de nominerte

Nominator kan følge med i Nomination, og se hvor langt de har kommet i søknadsprosessen: om de i det hele tatt har søkt i Søknadsweb, om de har fått tilbud om plass, og hvorvidt de har akseptert tilbudet:

status

 

Publisert 6. aug. 2014 12:17 - Sist endret 20. aug. 2014 13:39