04 Betingelser for hva det kan nomineres til

I underbildet Betingelse, sett på haken for 'Opptaksinfo'. Man angir så hvilke terminer det er mulig å nominere studenter på avtalen, og hvorvidt nominasjonen/oppholdet gjelder for ett eller to semestre. Eller hvorvidt nominator kan velge mellom ett eller to.

Perioden det nomineres for "havner" til slutt på Utvekslingspersonen, etter at opptaket er fullført. Det angis betingelse for hver kombinasjon av internt og eksternt sted.

 

betingelser1

 

Nominator tar først stilling til Opptakstermin:

 

Deretter legges det inn personinfo, og det gjøres valg om varighet for utvekslingen:

terminvalg11

I eksempelet over er det åpnet for å nominere bare for oppstart vår, og med varighet på ett semester.

Hvis det står J på høst i tillegg og 1-1 for antall semestre, vil nominator kunne velge mellom Høst og Vår, begge med varighet ett semester.

2-2 for antall semestre gjør det mulig kun å nominere til to semestre.

Ved 1-2 for antall semestre er opp til nominator å velge mellom varighet på ett eller to semestre:


terminvalg12

 

For å finne ut om en betingelse er gyldig:

  • Dersom opptaket er et høstopptak må en betingelse være gyldig hele eller deler av perioden 15.8 - 15.12 samme år
  • Dersom dato ikke er angitt er betingelsen gyldig. Altså dersom til-dato ikke er angitt er betingelsen gyldig for hele framtida.
  • Status må være J for høst eller vår, samt at det må være angitt antall semestre
  • Dersom det finnes flere gyldige betingelser skal vi hente ut det maksimale antall terminerav alle mulighetene. Altså, dersom en betingelse sier at man ikke har høstopptak og en annen sier at man har høstopptak blir resultatet at man har høstopptak (med de tilhørende tall for til-fra).
Publisert 6. aug. 2014 12:17 - Sist endret 20. aug. 2014 13:38