03 Registrere nominatorer

De personer ved de utenlandske lærestene (og evt. interne saksbehandlere) som skal logge seg inn i Nomination, må registreres i to bilder i FS. Ved første gangs pålogging, eller hvis de har glemt passord, kan de fra innloggingssiden til Nomination be om å få passord tilsendt. Dette sendes da til den forhåndsregistrerte epost-adressen

Koordinator på avtalen

Bilde Utvekslingsavtale Samlebilde – underbilde Koordinator: lag ny rad, eller registrer i eksisterende, navn og epostadresse for kontaktperson ved ekstern avtalepart. I rammen for Ekstern person.

nominator 1

 

AKtiver nominator

Modul Utveksling, bilde Nominator: epostadressen registrert i forrige punkt, blir automatisk lagt i bildet Nominator. Saksbehandler må gå inn og sette J for Aktiv (kan logge på)

nominator 2

Passord

Nominator kan (må) nå selv å bestille passord:

Bestill passord

Publisert 6. aug. 2014 12:17 - Sist endret 20. aug. 2014 13:37