01 Innstilling av modulegenskaper

I bidet Webapplikasjon – Modulvalg, søk fram alle egenskaper for Nomination. Sett Modulkode og Modulvalgene til aktiv = J. Fyll ut iht. til beskrivelsen under.

 

HJELPLINK

Link til hjelpeside som vises i venstremenyen

NOMFROM

Avsenderadresse for nomniasjonsmailen som sendes til studenten. Dersom det ikke er satt i modulegenskapen, er det nominatoren som blir avsender.

OPPTAKKODE

Opptakstypekode for opptak som skal brukes for nominasjoner. For eksempel NOMINATION eller INNVEKSLING. Det er kun mulig med én opptakstypekode her. Opptakene av denne opptakstypen kan lukkes for andre enn de som er nominert (invitert). Se kap. 3.1

PASSFROM

Avsenderadresse for utsending av passordepost til brukere. Hvis ikke satt, benyttes systemadressen fra FS_SYSTEM

SOKWEBLINK

Link til søknadsweb. Benyttes i kvitteringsepost

Publisert 5. aug. 2014 11:13 - Sist endret 28. aug. 2017 13:09