02 Rapport FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon

FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon er tenkt brukt til korrektur- og kontrollformål for kvalifikasjonsdata som er under produksjon (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon) eller eventuelt for kvalifikasjonsdata som er produsert tidligere (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Rapporten er nyttig i forbindelse med kontroll av dato før overføring til kvalifikasjon og før rapportering. Den beste oversikten får man ved å eksportere rapporten til Excel.

  • Sjekk at antallet stemmer.
  • Sjekk at ingen felter er blanke. Alle data i denne rapporten er nødvendige enten for kvalifikasjonsoppnåelse eller for rapportering. For PHD-kontroll. Unntak 1: Kolonnen 'Styrebehandlet', her er det ikke alle institusjoner som legger inn data. Unntak 2: Kolonnen 'Arbeidsgiver' hvis kandidaten er egenfinansiert eller kvote/Norad-finansiert.
  • Sjekk at dataene er korrekte.

Utplukk

Denne rapporten kan bestilles for en kvalifikasjon, med mulige avgrensninger til et studieprogram, en studieretning, et bestemt kull eller en bestemt klasse. Den har ikke noe Sted-utplukk.

Utplukk Beskrivelse
Utplukk i rapporten - beskrivelser
Kvalifikasjon Utplukk basert på kvalifikasjonen som er oppnådd avgrenset mot en periode for oppnåelsesdato.
Studieretning Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot en studieretning.
Studieprogram Samme som utplukket Kvalifikasjon, men avgrenset mot et studieprogram.

Bestillingsparametre

Bestillingsparametre Beskrivelser
Bestillingsparametre - beskrivelser
Periode Periode angir datointervall for når kvalifikasjonene er oppnådd. Datoer skrives inn eller velges ved hjelp av kalenderoppslag.
Kull/Klasse Avkrysning betyr at utplukket avgrenses til bare de studentene som tilhører en oppgitt kull/klasse.
Datagrunnlag Datagrunnlag velges enten fra kandidatområdet (Oppnådd kvalifikasjon) eller fra protokollområdet (Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Vis-valg

Visvalg kan endres etter at rapporten er kjørt. Ved å merke av og på i Vis-feltet kan man velge om fødselsnummer/-dato skal vises på rapporten.

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Fødselsnr. Ved avkrysning med hake vises studentens fødselsnummer. Ved avkrysning med fylt boks vises studentens fødselsdato.

 

Rapportresultat/framvisning av data i rapporten

Den skriver ut mange av de samme opplysningene som FS660.001, inklusive emner som inngår i kvalifikasjonen, men tar ikke med utlevert-dato og antall vitnemål. I stedet skriver den ut emne og resultat for hovedoppgave, pluss gradkoden for en eventuell tidligere registrert cand.mag.-grad. Sistnevnte opplysninger forutsettes å ligge i de respektive protokollområdene, uansett om rapporten ellers kjøres fra kandidat- eller protokoll-området.

Opplysningene om hovedoppgave-eksamen og om tidligere cand.mag.-grad er bare aktuelle, eller av betydning, hvis den graden rapporten kjøres for er en høyere grad som forutsetter hovedfagseksamen og cand.mag.-grad.

Data hentes fra

Data som vises i rapporten hentes i hovedsak fra kvalifikasjonsmodulen.

Publisert 18. nov. 2014 16:29 - Sist endret 13. jan. 2017 10:41