05 Utlisting av oppnådde kvalifikasjoner

Oppnådde kvalifikasjoner kan listes ut når de er registrert, både fra Oppnådd kvalifikasjon og fra Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

FS661.001 Korrekturliste oppnådd kvalifikasjon er tenkt brukt til korrektur- og kontrollformål for kvalifikasjonsdata som er under produksjon (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon) eller eventuelt for kvalifikasjonsdata som er produsert tidligere (som ligger i Oppnådd kvalifikasjon protokoll).

Rapporten er nyttig i forbindelse med kontroll av dato før overføring til kvalifikasjon og før rapportering. Den beste oversikten får man ved å eksportere rapporten til Excel.

  • Sjekk at antallet stemmer.
  • Sjekk at ingen felter er blanke. Alle data i denne rapporten er nødvendige enten for kvalifikasjonsoppnåelse eller for rapportering. For PHD-kontroll. Unntak 1: Kolonnen 'Styrebehandlet', her er det ikke alle institusjoner som legger inn data. Unntak 2: Kolonnen 'Arbeidsgiver' hvis kandidaten er egenfinansiert eller kvote/Norad-finansiert.
  • Sjekk at dataene er korrekte.