04 Styringsverdier for vitnemål og vitnemålstillegg i FS-system

Noen viktige styringsparametrer for vitnemål er plassert utenfor den vanlige FS-klienten, i FS-System.

I bilde FS Systemverdier (i FS-system under Spesielt-menyen) underbilde Institusjon er det spesifisert hvilken kode og hvilket navn ens egen institusjon har. Det er slik FS kan se forskjell på eksterne og interne resultater, og vite hvilket navn som skal presenteres øverst til høyre på vitnemålsgrunnlaget (side 3) samt på vanlige karakterutskrifter.

Årstallet i feltet "Årstall kvalitetssystem godkjent" brukes i vitnemålstillegget (DS) punkt 2.3.

Navnet i feltet "Stedsnavn" brukes ved signaturlinjen på vitnemålsgrunnlaget foran underskriftsdatoen. Et komma legges automatisk til etter stedsnavnet på vitnemålsgrunnlaget, med mindre feltet er blankt. Stedsnavnet kan også brukes på vitnemålets tittelside (side 1) ved bruk av flettefeltet {STEDNAVN} i aktuelt brevavsnitt.

 

I bilde Spesifikasjon for topptekst for karakterutskrift og vitnemålsgrunnlag (i FS-system under Spesielt-menyen), underbilde Vitnemålsgrunnlag (FS670.002) utformer man topptekst for vitnemålsgrunnlaget (side 3 på vitnemålet), det vil si hvorvidt den skal inneholde logo, institusjonsnavn og overskrift (grunnlag for vitnemål/karakterutskrift), samt plassering av disse (se også 02 Rapport FS670.002 Vitnemål, Data hentes fra).     

Alle de tre elementene kan velges inn eller ut, og de kan bytte plass. På plassen til "Karakterutskrift" skrives det ut "Grunnlag for vitnemål" eller "Karakterutskrift", alt etter om den aktuelle kvalifikasjonen er definert som "vitnemålsgivende" eller ikke i bildet Kvalifikasjon. Ved engelsk utskrift benyttes "Transcript of Records" i begge tilfeller.

Institusjonsnavnet gjengis med navnet (bokmål/nynorsk/engelsk) som er spesifisert for institusjonen i bildet "FS Systemverdier" ovenfor. Logoen som brukes bestemmes i bildet Logo i modul Koder (menyvalg Felles - Institusjon/Fak/Sted) i den vanlige FS-klienten.

Metode for generering av pdf for vitnemålsgrunnlaget styres nå av modulvalget PDFGEN under modul RAPPORTER. Dette betyr at måten denne generes på vil bli på samme vis som for lagring av ordinære rapporter til PDF. Hittil har vitnemålsgrunnlaget blir generert vha ghostscript. For de fleste institusjoner er det valgt powerbuilder for denne rapportgenereringen. Det kan være mindre forskjeller mellom disse to i hvordan rapporten tegnes opp.

Publisert 6. jan. 2015 13:34 - Sist endret 15. okt. 2020 10:17