06 Produksjon av vitnemål og vitnemålstillegg (DS)

FS kan produsere vitnemål for alle kvalifikasjoner og studier. Som beskrevet i tidligere avsnitt om brevtype for vitnemål, har lærestedene god kontroll over layouten på tittelsiden og på informasjonssiden(e) i vitnemålet. Grunnlag for vitnemål (side 3) er mer standardisert med en generell variant og en variant for ph.d., men også her er det flere valgmuligheter (se avsnitt om hvor Grunnlag for vitnemål (side 3) henter innholdet fra, samt avsnitt om redigering av oppnådde kvalifikasjoner).

Dersom kvalifikasjonen ikke er vitnemålsgivende benyttes de samme rapportene som ved produksjon av vitnemål, men side 3 vil her ha overskriften 'Karakterutskrift' i stedet for 'Grunnlag for vitnemål'.

Rapporten Vitnemålsdokumenter er den som det tas utgangspunkt i for å lage vitnemål, vitnemålstillegg (Diploma Supplement) eller restekarakterutskrift. En restekarakterutskrift er en karakterutskrift for alle resultater som ikke inngår i en kvalifikasjon. Noen institusjoner legger ved en slik karakterutskrift sammen med vitnemålet.

Utplukket av kvalifikasjonsoppnåelser som det skal produseres vitnemål, DS og eventuelt restekarakterutskrift for defineres i denne rapporten. I tillegg kan språk for vitnemål (automatisk eller engelsk) samt dato for utskrift angis, mens produksjon av selve vitnemålet, DS og restekarakterutskrift gjøres i egne rapporter via overgangsknapper.

Rapporten produserer vitnemålstillegg (Diploma Supplement) for kvalifikasjonsoppnåelsene angitt i rapporten FS670.001 Vitnemålsdokumenter ved bruk av overgangsknappen "Lag Diploma Supplement" i FS670.001.