02 Bilde Oppnådd kvalifikasjon protokoll

Bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll utgjør kvalifikasjonsprotokollen og er grunnlaget for utskrift av vitnemål og Diploma Supplement. Det blir opprettet ved kjøring av rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll. Bildet inneholder data som er overført fra arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon samt noen flere felter. Disse feltene er forklart nedenfor.

I underbildene Emne, Emnesamling og Ekstern resultat ligger de forekomster som var markert som inngår i arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon. I de øvrige underbilder er alt innhold som lå i arbeidsbildet, kopiert over.

Bare et fåtall brukere skal ha tilgang til å endre i kvalifikasjonsprotokollen.

Kvalifikasjonen identifiseres med kombinasjonen av fnr, kvalifikasjonskoden og datoen kvalifikasjonen ble oppnådd.

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Oppnådd kvalifikasjon protokoll
Saksbehandler og Sist endret, dato Saksbehandlerinitialer for brukeren og endringsdato (dagens dato) oppdateres automatisk når oppdatering er foretatt i bildet.
Sist endret, endringsårsak Endringsårsak må legges inn manuelt av saksbehandler.
Journalnr Eventuelt journalnr må legges inn manuelt av saksbehandler.
Ugyldig J/N-felt for å ugyldiggjøre kvalifikasjonsoppnåelse. Det er ikke lengre anledning til å slette en kvalifikasjonsoppnåelse som er rapportert til DBH. Det gjøres kontroller mot feltet i ulike rapporter og rutiner (f eks vitnemål).

Utlevert Diploma Supplement

(Synes ved å klikke på Hele)

Dato for utlevering av Diploma Supplement

Oppnådd ved

(Synes ved å klikke på Hele)

Felt for hvilken institusjon kvalifikasjonen er oppnådd ved, før denne er fusjonert inn i ny institusjon. Dersom feltet er gitt verdi, vil navnet på institusjonen vises i dette bildet.
NSD-rapportert (Synes ved å klikke på Hele) Viser år og termin kvalifikasjonen er rapportert til NSD.
SSB-rapportert (Synes ved å klikke på Hele) Viser år og termin kvalifikasjonen er rapportert til SSB.

Overgangsknapper

Endre kvalifikasjon/dato: Knappen åpner en liten rutine for endring av kvalifikasjon og/eller dato for oppnådd kvalifikasjon, da disse ikke kan redigeres direkte:

 

Vitnemål (vises kun dersom vitnemål er produsert og lagret i dokumentarkivet): Denne knappen åpner PDF-kopi av vitnemålet, dersom dette er lagret i dokumentarkivet.

DS (vises kun dersom DS er produsert og lagret i dokumentarkivet): Denne knappen åpner PDF-kopi av DS, dersom dette er lagret i dokumentarkivet.

 

Vis-valg Beskrivelse
Beskrivelse av Vis-valgene
Nedtrekksliste med ulike alternativer for hvilke studenter som skal vises

Hvis du har gjort søk i bildet og hentet fram et sett kandidater, kan du avgrense utplukket til bare dem som hører til en og samme klasse, eller til bare dem som ikke har noen klassetilhørighet.

 

Publisert 17. nov. 2014 15:16 - Sist endret 31. mars 2020 11:12