03 Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll

I bildet Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll loggføres endringer i Oppnådd kvalifikasjon protokoll.

Følgende endringer loggføres:

- Nyoppretting av forekomst av oppnådd kvalifikasjon (protokoll)

- Sletting av forekomst av oppnådd kvalifikasjon (protokoll)

- Endring av verdi i følgende felter i øvre del av bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll: Studieprogram, Kull, Starttermin, Karakter, Res.status, Skriftlig, Muntlig, Målform, Utskrevet

 

 

Felt Feltbeskrivelse
Feltbeskrivelser - Logg oppnådd kvalifikasjon protokoll
Fnr Studentens fødselsnummer
Emne Institusjonsnummer og kvalifikasjonskode til kvalifikasjonsoppnåelsen
Endring Beskrivelse av endring som er logget
Loggløpenr Løpenummer til forekomster i loggen for den enkelte kvalifikasjonsoppnåelse
Dato endring Dato og klokkeslett for endring
Bruker-ID endring Brukernavn til vedkommende som utførte endringen
Saksbehanlder endring Saksbehandlerinitialer til vedkommende som utførte endringen

Samtlige felter er søkbare.

 

 

 

Publisert 8. jan. 2015 13:34 - Sist endret 9. jan. 2015 14:07