04 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Når kvalifikasjonsresultatene er ferdig registrert og kontrollert skal de overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Det forutsettes at dataene i bildet Oppnådd kvalifikasjon er ferdig kontrollert og oppdatert med verdien J i feltet Ferdig behandlet. Her får de status som gyldige, og utgjør datagrunnlaget for utskrift av vitnemål m.v.

Når kvalifikasjonsresultatene er ferdig registrert og kontrollert skal de overføres til kvalifikasjonsprotokollen. Det forutsettes at dataene i bildet Oppnådd kvalifikasjon er ferdig kontrollert og oppdatert med verdien J i feltet Ferdig behandlet. Her får de status som gyldige, og utgjør datagrunnlaget for utskrift av vitnemål m.v.

Rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll benyttes til denne overføringen. I bildet Oppnådd kvalifikasjon kan du trykke på overgangsknappen Protokoll for å åpne rutinen. Da vil rutinen også fylle ut bestillingsparametrene for den kvalifikasjonen du hadde framme i bildet.

Rutinen vil lese data i bildet Oppnådd kvalifikasjon med alle underbilder. Dersom det er merket av i feltet 'Inngår' så vil den flytte dataene over til bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll, som har de samme underbildene.

Bildet Oppnådd kvalifikasjon protokoll utgjør kvalifikasjonsprotokollen og er grunnlaget for utskrift av vitnemål og Diploma Supplement. Det blir opprettet ved kjøring av rutinen FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll. Bildet inneholder data som er overført fra arbeidsbildet Oppnådd kvalifikasjon samt noen flere felter. Disse feltene er forklart nedenfor.