03 Kontroll og redigering av oppnådd kvalifikasjon

Bildet brukes til å kontrollere og redigere oppnådde kvalifikasjoner før de overføres til protokoll. Bildet kan også brukes til å opprette oppnådde kvalifikasjoner manuelt. Øvre del av bildet inneholder overordnede parametre for den oppnådde kvalifikasjonen, mens fanene styrer den oppnådde kvalifikasjonens innhold av resultater, merknader m.m.

Til noen kvalifikasjoner er det tradisjon for å beregne en samlet karakter, som en funksjon (veid snitt) av karakterene til de enkelte emnene som inngår. Dette kan benyttes for gradene sivilingeniør og -arkitekt ved NTNU. Ellers er dette lite vanlig. For NTNU er det laget en spesialrutine for slik beregning av samlet karakter, FS652.001.