04 Knytting av studieprogram til kvalifikasjon - utdanningsplanbasert

Studieprogrammer med utdanningsplan knyttes til en kvalifikasjon i Studieprogram samlebilde (modul Studieelementer).

Man knytter et studieprogram (med utdanningsplan) til en gitt kvalifikasjon i bildet Studieprogram samlebilde, feltet "Fører til kvalifikasjon" (se brukerdokumentasjon om Studieelementer). Feltet benyttes blant annet av FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - Utdanningsplanbasert.

Dersom studieprogrammet kan føre til ulike kvalifikasjoner, kan øvrige kvalifikasjoner registreres i Studieprogram samlebilde, underbilde Kvalifikasjon. Rutinen FS651.002 benytter imidlertid kvalifikasjonen angitt i feltet "Fører til kvalifikasjon". Eventuelle øvrige kvalifikasjoner angitt i dette underbildet må derfor beregnes manuelt.

De generelle kravene som må oppfylles for å oppnå en kvalifikasjon er spesifisert i emnekombinasjonene som utgjør utdanningsplanen.

Dersom en enkelt student skal oppnå en annen kvalifikasjon etter fullført studieprogram, så kan denne kvalifikasjonen registreres i Student samlebilde, feltet "Grad". Rutinen 651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert, vil da benytte denne kvalifikasjonen.

Publisert 6. nov. 2014 13:53 - Sist endret 9. jan. 2015 17:21