03 Bilde Beskyttet tittel

Bildet inneholder en tabell over lovbeskyttede titler (med unntak av titler som ikke lenger tildeles). Dersom kvalifikasjonen fører til en lovbeskyttet tittel (f.eks. bachelor, master, ph.d.), registreres tittelens kode i feltet "Tittel" i øvre del av bildet Kvalifikasjon. Dersom denne tittelen har "J" i feltet "Lovbeskyttet" i bildet Gradtittel, vil det skrives ut en merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.».

Publisert 6. nov. 2014 11:26 - Sist endret 31. mars 2020 13:19