01 Grunnlagsdata

Bildet brukes til å definere kvalifikasjoner som studenter kan oppnå etter fullført studieløp. Eksempler er gradgivende kvalifikasjoner på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Forekomstene identifiseres med kombinasjonen av institusjonskode og kvalifikasjonskode.

Bildet inneholder en tabell over lovbeskyttede titler (med unntak av titler som ikke lenger tildeles). Dersom kvalifikasjonen fører til en lovbeskyttet tittel (f.eks. bachelor, master, ph.d.), registreres tittelens kode i feltet "Tittel" i øvre del av bildet Kvalifikasjon. Dersom denne tittelen har "J" i feltet "Lovbeskyttet" i bildet Gradtittel, vil det skrives ut en merknad på DS punkt 2.1 på formen «The title bachelor is protected by law in Norway.».