07 Etterbehandle kvalifikasjonsdata

Etterarbeid for kvalifikasjonsopplysninger vil i hovedsak bestå av oppsummering av kvalifikasjonsproduksjonen ved hjelp av ulike typer statistikk, rutinemessig eksport av kvalifikasjonsdata til SSB, DBH og eventuelle andre institusjoner, og av ulike tiltak for å sikre de lagrede dataene for ettertiden.     

Etterarbeid for kvalifikasjonsopplysninger vil i hovedsak bestå av oppsummering av kvalifikasjonsproduksjonen ved hjelp av ulike typer statistikk, rutinemessig eksport av kvalifikasjonsdata til SSB, DBH og eventuelle andre institusjoner, og av ulike tiltak for å sikre de lagrede dataene for ettertiden.

FS kan kjøre ut enkle statistikker som oppsummerer og grupperer kvalifikasjonsproduksjonen for en oppgitt periode.