02 Beregning av oppnådd kvalifikasjon

Det er oftest mulig å beregne oppnådde kvalifikasjoner ved hjelp av automatiske rutiner, slik at arbeidet med å finne kandidatene og kontrollere at de oppfyller kravene kan reduseres til et minimum. Alternativt kan oppnådde kvalifikasjoner beregnes manuelt. I FS finnes to rutiner for beregning av oppnådd kvalifikasjon:

- FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon - utdanningsplanbasert: Beregner oppnådde kvalifikasjoner for studenter som har utdanningsplan. Rutinen kan også benyttes for studenter som har individuelle tilpasninger (innpass, fritak osv.) i sin utdanningsplan.

- FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon (ikke-utdanningsplanbasert): Beregner oppnådde kvalifikasjoner for studenter som ikke har utdanningsplan. Rutinen kan kun benyttes for studenter som oppfyller kravene som er definert for denne kvalifikasjon, og ikke for studenter som har individuelle tilpasninger (innpass, fritak osv.) i sin utdanningsplan. For studenter uten utdanningsplan med individuelle tilpasninger må saksbehandler manuelt beregne om studenten har oppnådd kvalifikasjonen.