Godkjenning av ekstern utdanning

På disse sidene er det beskrevet hvordan du registrerer og behandler ulike typer godkjenningssaker. 

Generelt om godkjenning av ekstern utdanning

Denne dokumentasjonen omhandler bl.a.:

 • innpassing av tidligere avlagt ekstern (og intern) utdanning, forhåndsgodkjenning av utveksling/delstudier i utlandet eller ved annen norsk institusjon, innpassing utvekslingsopphold eller andre typer studieopphold.  
 • omfangsvurdering og vurdering av jevngodhet av tidligere avlagt ekstern vurdering.
 • godkjenning av realkompetanse  
 • godkjenning av forkunnskapskrav  
 • emneoverlapp  
 • fritak for vurderingskombinasjoner

Sidene er først og fremst å gi en teknisk beskrivelse av modulen, bilder, underbilder, knapper, felter, verdier med tilhørende funksjonalitet, rapporter m.m. I forbindelse med saksbehandling bør dette sees i sammenheng med Rutinebeskrivelser for godkjenning.

1. Godkjenningssak

 1. Registrering i godkjenningsak samlebilde
 2. Underbilde Eksternstudium
 3. Underbilde Omfang
 4. Underbilde Jevngod med grad
 5. Underbilde Realkompetanse
 6. Underbilde Fritak vurdkomb
 7. Underbilde Emneoverlapp
 8. Underbilde Forkunnskapskrav
 9. Underbilde Utdanningsplan
 10. Underbilde Learning agreement
 11. Underbilde Tilleggskrav
 12. Kodebilde Godkjenningsaktype

2. Person eksternstudium

 1. Registrering i bildet Person eksternstudium
 2. Underbilde Resultater
 3. Underbilde Planlagt
 4. Underbilde Godkjenningssak
 5. Hent ekstern norsk utdanning

3. Innpassingsregel

 1. Innpassingsregel

4. Logger

 1. Godkjenningssak-logg
 2. Eksternresultat-logg

5. Historikk

 1. Historikk

6. Rapporter

 1. FS 800.001 Godkjenningssak
 2. FS 800.002 Godkjenningssak - konklusjoner
 3. FS 800.003 Godkjenningssak - saksbehandling
 4. FS 801.001 Godkjenningsopplysninger
 5. FS 802.001 Godkjenningssak for studieprogramstudent
 6. FS 803.001 Eksternt studium - Personrapport
 7. FS803.002 Importere utenlandske resultater

7. Rapportering

 1. Rapportering til Lånekassen

8. Overføring til GAUS

 1. Overføring til GAUS

9. Eksempler på saker

 1. Forhåndsgodkjenning
 2. Innpassing
 3. Person eksternstudium
Publisert 24. okt. 2012 11:44 - Sist endret 12. okt. 2018 15:09