15 Tekstfelt

I versjon 5.4 skjedde det mye nytt i forbindelse med tekstfelt. En del felt ble flyttet over til egen (samle-)tabell og editeres der ved hjelp av en egen teksteditor. Dette blir beskrevet i et eget dokument. Noen tekstfelt finnes likevel fremdeles i bildene, og etterfølgende beskrivelse gjelder for disse.

Åpne tekstfelt /Ctrl+T

Tekstfelt i bildene er ofte for trange i forhold til teksten de inneholder, særlig felt av typen Merknad o.l. Lange tekster kan likevel ofte leses og oppdateres ved at de rulles horisontalt og vertikalt i feltet. Dette kan trolig føles upraktisk hvis feltet er lite i forhold til den tekstmengden man ønsker å lese eller legge inn. Da kan man åpne en dialogboks hvor hele tekstfeltet presenteres med feltnavn, max antall tegn og tekstinnholdet. Dialogen startes via kommandoen Tekstfelt under Rediger-menyen, eller via tastekombinasjonen Ctrl+T. Markøren må stå i det aktuelle tekstfeltet.

Dialogen Tekstfelt

Tekst kan både leses og oppdateres i denne forholdsvis store tekstruten som er et alternativ til alle små tekstfelt.

Linjeskift i teksten /Ctrl+Enter

Ønsker man å markere nytt avsnitt eller legge inn blanke linjer ved hjelp av linjeskift i en slik tekst, må man benytte denne tekstdialogen. Taster man linjeskift (Enter-tasten) i et vanlig felt i et skjermbilde, også tekstfelt, vil det, avhengig av modus, bli tolket som en hent- eller oppdater-kommando. I tekstfeltdialogen (og i merknadsfelt ellers med plass til mer enn en linje) legger man inn linjeskift i teksten med tastekombinasjonen Ctrl+Enter. Den vanlige Enter-kommandoen tolkes her som OK og fører til at teksten overføres til bildet og dialogruten lukkes. Teksten er da ikke lagret.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 11:28