17 Sortering

Endre sortering

De fleste bilder har i utgangspunktet en standard sortering, ofte alfabetisk eller kronologisk. Men man kan generelt velge sortering av forekomster i skjermbilder etter eget behov ved hjelp av kommandoen Sortér under Rediger-menyen. Følgende dialog åpner seg:


Dialog for sortering i skjermbilder

I venstre kolonne (Source Data) blir alle datafeltene i det aktuelle bildet (eller rapporten) listet opp. Man velger hvilke felt sorteringen skal gjøres etter ved å dra disse fra venstre (Source Data) til høyre kolonne (Columns) vha. musepilen. Sorterer man etter flere felt samtidig, vil øverste felt bli lagt til grunn for den primære sorteringen, det som kommer under for den sekundære osv. Rekkefølgen kan endres ved å flytte opp-ned i lista ved hjelp av musepilen - trykk ned og hold nede mens man flytter.

Med kryss i ruten Ascending sorteres forekomstene i stigende rekkefølge, uten kryss i synkende (alfabetisk eller tall).

Skrive ut/printe

Innholdet i et skjermbilde eller et aktivt datavindu i skjermbildet kan også skrives ut på printer, ved hjelp av kommandoene Skriv ut vindu og Skriv ut aktivt datavindu (Ctrl+P) fra Fil-menyen.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:10