10 Søkemodus og registreringsmodus

Dette avsnittet handler om hvordan man arbeider i skjermbildene og om hvordan bildene oppfører seg.

I skjermbilder utfører man to typer operasjoner som er grunnleggende forskjellige: På den ene siden søker man etter data, og på den andre siden leser og oppdaterer man data. Et lite ikon foran bildenavnet viser hvilken modus bildet er i:

Registreringsmodus: 
Søkemodus:

Søkemodus

For å kunne søke etter opplysninger må man forberede bildet på dette ved å stille det i søkemodus, dvs. gjøre det klart til å ta mot søkekriterier. For å kunne vise fram eller ta mot endringer av data må bildet også forberedes ved å stilles i registreringsmodus.

Når man åpner et bilde, stiller det seg vanligvis automatisk i søkemodus, hvis man da ikke er kommet direkte over fra et annet bilde ved bruk av knapper, se forrige seksjon.

I søkemodus vil bakgrunnsfarven i bildet være grå. I flernivåbilder vil gråfarven bare finnes i det øvre datavinduet, ettersom det bare er i dette man kan legge inn søkekriterier.

Registreringsmodus

Hvis man ikke ønsker å søke, men vil begynne direkte med registrering, omstiller man bildet ved å velge Registreringsmodus under Modus-menyen, eller ved å trykke på knappen med en liten pilspiss som peker skrått opp på en bøyd pil (med hjelpeteksten Registreringsmodus), eller ved å trykke tastekombinasjonen Ctrl+R

I registreringsmodus er bakgrunnsfarven rundt datafeltene krem. I flernivåbilder gjelder dette i (nesten) alle datavinduer.

Når et vellykket søk er gjort, stiller bildet seg automatisk i registreringsmodus og presenterer dataene man søkte etter, evt. første forekomst hvis søkekriteriet fanget opp flere. Flere detaljer om søk finnes i en senere seksjon.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:58