13 Søk med jokertegn

Bruk av tegnet %

I tekstfelt som inneholder navn og lignende er det ofte et problem at man ikke kjenner den nøyaktige stavemåten til den forekomsten man er interessert i. Et etternavn som f.eks. Christiansen har som kjent en rekke alternative stavemåter. Da kan man legge inn ett eller flere såkalte jokertegn i søkekriteriet for å fange opp de ulike variantene som måtte finnes. Jokertegnet for tekstsøk i FS er %, og det kan oppgis i alle tekstfelt, normalt som en del av en kodeverdi. Hvis man f.eks skriver %ristiansen i feltet Etternavn, vil man får frem alle som heter Christiansen, Kristiansen osv. Oppgir man bare jokertegnet alene, er det likeverdig med å ikke oppgi noe bestemt søkekriterium, og dermed søker man etter alle forekomster.

Jokertegnet erstatter altså ingen, ett eller flere tegn som man er usikker på, og det kan plasseres hvor som helst og så mange ganger man har behov for blant de andre tegnene i søkekriteriet. Søker man på %sen vil man få fram alle personer med etternavn som ender på -sen, søker man på %o% får man fram alle som har bokstaven o i navnet osv. (akkurat disse eksemplene vil som regel ikke føre frem fordi fangsten blir for stor).

Jokertegnet % tar et vilkårlig antall ukjente tegn. Hvis man vil ha et utvalg hvor man ønsker ett og bare ett tegn variabelt, kan man i stedet bruke _ (underscore). Søk på OKON_200 vil da kunne gi OKON1200, OKONB200 o.l. som resultat.

Små og store bokstaver

I navnefelt for personer kan man søke ved hjelp av små eller store bokstaver og få samme resultat. I søkeprosessen blir alle oppgitte navn oversatt til store bokstaver, og selve søket skjer innenfor en parallell navnetabell med bare store bokstaver. Navnene som hentes frem presenteres selvsagt med normal skrivemåte. I andre tekstfelt hvor både små og store bokstaver er tillatt, skiller søket på små og store bokstaver.

Tallfelt

Det finnes ingen tilsvarende mekanisme med jokertegn for søking i tallfelt. Man kan ikke skrive f.eks. %74 i et fødselsdato-felt og dermed få fram alle som er født i 1974. Dette er trolig et praktisk problem i noen sammenhenger.

I tallfelt som gir plass til å skrive flere tegn enn kodeverdien man spesifiserer, kan man oppgi operatorer som =, > og < og dermed få frem forekomster som er lik, større eller mindre enn søkekriteriet. Denne fremgangsmåten kan ikke benyttes i fødselsnummerfelt da det bare er plass til de 11 sifrene i faste posisjoner i feltene.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 11:20