01 Skjermbilder

Figuren nedenfor viser som eksempel skjermbildet Student hvor vi har søkt frem data for alle studenter som har Hansen som hele eller del av etternavnet.

Ett-nivå-bilde med forekomsttabell (Student)

Øverst i bildet

Øverst på skjermen over bildet er det en menylinje og en knapperad. (Knapperaden kan flyttes, se 1.5.11). Disse benytter man til å gi ulike kommandoer. De fleste kommandoer kan gis på to eller tre måter: ved å velge et av alternativene fra nedtrekksmenyen, ved å klikke på en av knappene med musen eller i en del tilfeller ved å trykke på bestemte tastekombinasjoner, vanligvis Ctrl eller Alt pluss en bokstavtast.

Nederst i bildet

Under meny- og knapperadene ligger selve bildevinduet. Øverst har dette en "bjelke" med bildets navn og standard Windowsknapper på endene. Ved hjelp av disse knappene kan bildene minimeres (til et ikon), maksimeres (til å fylle hele skjermen), eller stilles i en mellomposisjon. Når bildet er i mellomposisjon, kan det gjøres større eller mindre ved at man drar i kantene eller i hjørnet med musen. Her benytter man standard Windowsfunksjonalitet.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:21