09 Overgangsknapper

Snarveier til bilder/rapporter i form av knapper

Mange bilder har en rad med trykknapper på høyre side utenfor datavinduene. Disse gir overgang de mest relevante bilder, rutiner og rapporter. Aktuell person følger da med der dette er naturlig.

Noen av knappene i høyre side av dette bildet er også avhengig av hvilket underbilde som vises, og det finnes dessuten avhakingsbokser for å justere hva som vises frem.

Snarveier til bilder/rapporter i form av nedtrekksfelt

I tillegg til knapper for de vanligste overgangene til andre rapporter og bilder, har bildet dessuten et nedtrekksfelt, her uten tekst men med liten pil i høyre ende Trykker man på pilen, får man opp en liste. Her ligger de "nest vanligste" overgangene fra dette bildet, og ved hjelp av markøren velger man en av disse. Når det fra før er gjort et valg fra nedtrekksmenyen, vises dette i nedtrekksfeltet.

Ved slike overganger tas viktige opplysninger som Student, Studieprogramstudent osv. med over i det nye bildet.

Knapper for å vise relevant informasjon

Det finnes også knapper som utfører visse handlinger, som "Vis PIN" i bildet over.

Knappen Hele fjerner underordnet vindu for å gi plass til flere opplysninger om overordnet vindu. Samtidig blir knappen byttet ut med Saml som da kan bringe tilbake underordnet vindu.

I bildet over er det også en "trippel L" i sort-grønt-rødt. Denne gir en rask oversikt over hva som er rapportert til Lånekassa.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:54