18 Overgang fra ett bilde til et annet

Ulike måter å skifte fra et bilde til et annet.

Dobbeltklikk og nedtrekksliste

Når man arbeider i et bilde, vil man ofte trenge oversikt over visse kodeverdier, evt. få lagt inn nye kodeverdier i systemet, noe som bare kan finnes eller oppdateres i andre bilder. F.eks. vil man i bildet Person/Student kunne ønske å vite hva som er lovlige verdier for hjemstedskommune. For å finne denne informasjonen raskt, dobbeltklikker man i feltet Kommune hjemsted, og kodebildet Kommune åpner seg. Her kan man hente alle forekomster og bla i disse til man har funnet den verdien man søker, eller man kan søke etter f.eks. kommunenavnet.

På denne måten kan man alltid gå fra et datafelt til bildet som inneholder de lovlige kodeverdiene for feltet. Det er likevel ikke mulig direkte å ta med verdien tilbake til bildet man kommer fra. Man må skrive den inn manuelt. Det anbefales derfor å bruke "direkte" valg fra nedtrekksliste der dette finnes (og listene ikke er altfor lange) Merk at man til en viss grad kan manøvrere i nedtrekkslisten ved å skrive inn de(n) første bokstaven(e) fra kode eller ord i feltet.

Bokmerker

Overgang mellom bilder kan selvsagt alltid gjøres via hovedmenyen, evt. ved å velge ny modul i denne. Dessuten vil man kunne lage sine egne bokmerker som forklart tidligere i heftet.

For mange bilder er de mest vanlige overgangene (både til andre bilder, rutiner og rapporter) lagt som knapper i høyre del av bildet. Noen er også samlet i en egen nedtrekksliste sammen med disse knappene.

Åpne/Ctrl + O

En annen måte å bevege seg raskt og direkte fra et bilde til et annet bilde på, finnes også i FS. Under Fil-menyen velger man Åpne (eller bruker Ctrl + O) og dialogen Oppgi ordre åpner seg. Denne dialogen, som er felles for bilder og rapporter, blir nærmere beskrevet i avsnitt 1.7.1.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:11