11 Menyer og knapperader

Kommandoene man kan bruke i bilder er litt forskjellige alt etter om bildet står i søke- eller registreringmodus. Kommandoer kan utføres via menyvalg, ved hjelp av trykknapper i verktøyraden eller ved å trykke på bestemte tastekombinasjoner.

Meny og knapperad for bilder i søkemodus

Når bildet står i søkemodus ser meny- og knapperaden ut som i figuren nedenfor.

Meny og knapperad for bilder i registreringsmodus

I registreringsmodus ser meny- og knapperaden ut som i følgende figur:

Plassering av knapperad

Knapperaden vil i utgangspunktet ligge på toppen av bildet, under meny-valgene. Men den kan også plasseres andre steder i bildet. For å flytte denne plasserer man musepilen innenfor området hvor trykknappene ligger og trykker ned høyre musetast. En meny åpner seg, med valg som Topp, Venstre, Høyre, Bunn og Flytende. Man velger en plassering, og knapperaden dukker straks opp der hvor man har valgt. Valget Flytende fører til at knappene samles i en liten øy i skjermbildet, denne kan man så dra med musepilen og plassere hvor som helst på skjermen.

Skjule knapperaden 

Knapperaden fjernes helt hvis man velger Verktøylinje, dvs. man endrer status for at denne skal synes. Dette er lett å fjerne den uten at man ønsker det hvis man slipper høyre musetast for tidlig. Knapperaden kan hentes fram igjen vha. valget Verktøylinje under Vindu-menyen.

Tekst i knapperaden

Hvis man velger alternativet Vis tekst, økes størrelsen på alle trykknappene, slik at de også får plass til en navnetekst. Menyene og knapperadene for henholdsvis søke- og registreringsmodus ser da ut som vist i figurene:

Tekstene her blir noe forkortet på grunn av plassmangel. Et alternativ er å beholde knapperad uten tekst. Hvis man har merket av Vis Menytips og holder musetasten over knappen (ikke trykker) vil det etter en meget kort stund komme opp et lite tekstfelt med forklaring.

Knapperad for hovedmenyen

Det finnes dessuten en egen knapperad for hovedmenyen:

De enkelte menyvalg, tastekombinasjoner og trykknapper utfører følgende funksjoner:

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 11:08