19 Automatisk delvis utfylling av bilder: Innsettingsvalg

Kort om defaulte verdier

Noen skjermbilder benyttes til omfattende registreringsarbeid, f.eks. til å legge inn store mengder semesterregistreringer, eksamensmeldinger osv. Slike bilder kan inneholde mange ulike datafelt. Det er da ønskelig å ha felles defaultverdier som fylles inn automatisk, å få markøren til å hoppe over bestemte felt, å sperre visse felt for skrivning osv. Slike tilpasninger gjøres for hvert enkelt skjermbilde, og de er tilknyttet brukeren som setter dem uavhengig av hva andre brukere har valgt.

Hvordan sette inn defaulte verdier?

Slike valg gjøres på følgende måte: Man åpner det aktuelle skjermbildet, velger Bruker-profil under Rediger-menyen eller klikker på knappen med et lyn-ikon (Endre profil for felt) eller trykker tastekombinasjonen Ctrl-B. Da åpner dialogen Innsettingsvalg seg.

Hver rad svarer her til et felt i bildet man gikk ut fra. Innholdet av rader vil derfor variere fra bilde til bilde. Har man markert et underordnet bilde som aktivt, vil man få opp alle felt i det overordnede bildet samt feltene i det underordnede.

I figuren nedenfor er innsettingsvalg for bildet Registerkort (i modulen Semesterregistrering) brukt som eksempel.

Innsettingsvalg (bildet Registerkort)

Kolonnene E, F og N

For hvert felt kan man markere kolonnene E (egenregistrering), F (forhåndsverdi) eller N (Ingen verdi). (E er default når dialogen åpnes første gang for et bilde).

E betyr Egenregistrering, dvs. at det ikke skal være noen default verdi, men verdien skal kunne oppgis av brukeren i hvert enkelt tilfelle.

F betyr forhåndsverdi, dvs. at feltet skal fylles ut automatisk med en verdi som man oppgir i feltet Forhåndsverdi til høyre. Når forhåndsverdi er valgt, kan man også velge om feltet skal være tilgjengelig for manuell endring eller ikke. Feltet gjøres utilgjengelig ved å krysse av i kolonnen Hopp. Markøren vil da ikke kunne plasseres i feltet, og den vil hoppe over dette når man trykker Tabulatortasten. Typisk vil år/måned kunne gjøres utilgjengelig, mens det må være mulig å endre en default språkkode. Vis likevel en viss varsomhet i bruken her. Hvis man ikke skal bruke bildet igjen før om et halvt år, er det ikke lett å huske hvorfor man ikke får endret verdien på årstallet.

N betyr ingen verdi, dvs. at feltet ikke skal oppdateres og ikke være tilgjengelig for skriving. Markøren vil da ikke kunne plasseres i feltet, og den vil hopper over dette når man trykker på Tab.

Verdiene lagres til du sletter dem

Innsettingsvalg-dialogen gjentar man hver gang man har behov for å endre defaultverdier. Verdiene tas vare på av systemet til neste gang man skal bruke bildet. De er lagret på brukernavnet.

Slett setter det aktuelle feltet tilbake til E og fjerner eventuelle defaultverdier. "Slett alt" gjør dette for alle felt samtidig.

Automatikken gjelder bare når man skal legge inn nye forekomster i bildet, ikke når man skal benytte bildet til søking eller endre i gamle forekomster.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:16