06 Flernivå bilder

To nivå-bilder

Figuren nedenfor viser et eksempel på et bilde med to nivåer. På overordnet nivå (i øverste vindu) vises en Person med sentrale personalia-opplysninger (fnr, navn hjemstedsadresse, statsborgerskap, målform osv.), og på underordnet nivå (i nedre vindu) vises de tilleggsopplysningene som gjelder for den samme personen som Student (studentnr., semesteradresse osv.) Studentbegrepet i FS har samme identifikasjon som personbegrepet (fnr. som primær-nøkkel), og nøkkelfeltet finnes bare i det øvre vinduet i bildet. Derfor er det bare den unike person/student-kombinasjonen som kan hentes fram samtidig i de to vinduene. Hvis en person som finnes i FS ikke også er opprettet som student, vil det nedre vinduet være tomt. I andre flernivåbilder vil det ofte være mer enn en forekomt i nedre vindu for hver i øvre. Hvis de ikke inneholdet mange data, kan de være listet opp under hverandre i nedre vindu, eller man kan bla mellom dem ved hjelp av heissjakten (eller bla-funksjonen for aktivt vindu).

Tonivå-bilde (Person/Student)

I et to-nivå-bilde (og flernivåbilder generelt) kan man bare foreta søk, dvs. spesifisere søkekriterier, i det overordnede vinduet. Lesning og oppdatering av data vil man i prinsippet kunne gjøre i begge. En rekke to-nivåbilder er imidlertid laget slik at man ikke kan oppdatere data i det overordnede vinduet, bare søke.

"Dobbelt" to nivå-bilde

Figuren nedenfor viser et eksempel på et to-nivå-bilde med to separate datavinduer på det underliggende nivået. Dette viser en emnekjede. I to underordnede vinduer spesifiseres det hva som inngår: det ene gjelder emner som inngår og det andre gjelder emnesamlinger som inngår.

"Dobbelt" to-nivåbilde (Emnekjede fra modul Studieelementer, undermeny Krav og regler)

I slike bilder gjelder det også at søking bare kan foretas via det overordnede vinduet. Lesing og oppdatering av data vil som oftest kunne gjøres i alle vinduer.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:38