16 Feltbeskrivelse og hjelp-menyen

F1

Hvis man er usikker på tolkningen av en ledetekst, det vil si hva som er meningen med et felt, stiller man seg i feltet og trykker F1-tasten. Man får da opp et hjelpebilde med beskrivelse av både tabell og den aktuelle kolonnen som tilsvarer feltet samt formatet på feltet. Eksemplet under er hentet fra bildet Student samlebilde og feltet "Studierettstatus".

Kolonnebeskrivelse

Kolonnebeskrivelsen har også nederst en liste over hvilke roller som har hvilke rettigheter i forhold til feltet.

Når man står i et bilde, har også Hjelp-menyen følgende valg:

  • Feltbeskrivelse alle felt. Denne gir en liste med beskrivelse av alle felt i aktivt datavindu. Merk: for kartotekkortbilder hender det at den feiler.
  • Feltbeskrivelse aktivt felt F1. Dette er et rent alternativ til F1-tasten som er beskrevet foran.

For en del bilder og felt vil det også komme opp en liten, forklarende tekst i linjen nederst på skjermen når man klikker seg inn i et felt i øvre datavindu.

Det finnes ikke tilsvarende hjelp-valg for rutiner og rapporter.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 11:30