02 Felt

Kort om oppbygningen av skjermbilder

Under navnebjelken finnes selve innholdet som består av en bakgrunn og en rekke datafelt. På bakgrunnen, foran feltene, står det vanligvis ledetekster som angir hva slags data de inneholder. Man kan også klikke seg inn i feltet og se nederst til venstre hva dette feltet skal være.

Ulike farger på felt

Hvis feltet har gul farge, betyr det at dette er et påkrevd felt. Påkrevde felt vil si at forekomster (f.eks. studenter) ikke får legges inn uten at det er registrert verdier i disse feltene. Data som identifiserer forekomstene entydig (primær-nøkler) vil alltid være påkrevde, men det kan også ofte gjelde for andre opplysninger. Ett eksempel er for- og etternavn for person. Alle skjermbilder vil ha ett eller flere påkrevde felt.

Felt med lyseblå farge er "bør-felt". Dette er felt som av forskjellige grunner bør gis verdi. Dette gjelder for eksempel felt som har betydning i forhold til rapportering.

Ulike typer feil

Datafeltene er av to hovedtyper: de som bare tillater numeriske data (tallverdier) og de som tillater karakterer (bokstaver, tall og div. andre tegn). Hvis man skriver inn data av typer som ikke er tillatt i et felt, gir systemet feilmelding.

Datofelt er spesielle ved at de bare godtar tall og selv redigerer tallene på datoformat (setter inn skilletegn og 0-er). I disse feltene er det også sperre på ulovlige datoer slike som 30. februar (registrert med 30022008).

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:24