03 Felt med nedtrekksliste

Lovlige kodeverdier

I mange datafelt kan man umiddelbart slå opp og finne de kodeverdiene som er lovlige og så velge inn den verdien man ønsker. Felt hvor dette er mulig, har et "pil-ned"-symbol i høyre ende av feltet. Klikker man på dette, åpnes en nedtrekksmeny hvor de aktuelle verdiene er oppført i en tabell. Hvis man i feltet har fylt inn noen tegn allerede, og det finnes kode som begynner med disse, kommer man automatisk til det stedet i listen. Dette er nyttig ved lange oppslagslister. Hvis tabellen er lang, kan man også navigere i denne vha. rullesjakten på høyre side. Når man har funnet ønsket verdi, markerer man denne og systemet kopierer den da automatisk inn i datafeltet.

Eksempel på nedtrekkliste
 

Dobbeltklikking i et felt

Hvis man dobbeltklikker i et felt, kommer man som regel over i kodebildet som tilhører feltet. Her kan man så søke frem de aktuelle kodeverdiene, og hvis man er autorisert kan man også legge inn verdier som mangler. Men det er ikke mulig å "ta med seg" verdier tilbake til det opprinnelige bildet slik det er fra nedtrekkslister.

Kalender

En del datofelt er også markert med en pil i høyre ende. For disse feltene finnes det en nedtrekkskalender. Her kan man bla mellom månedene og velge ønsket dato ved å klikke på denne. Bruker man nedtrekkalenderen fra et felt hvor det allerede er registrert en dato, vises automatisk den måneden som inneholder datoen, ellers vises inneværende måned.

Nedtrekkskalender
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:27