04 Datavinduer

Generelt om datavinduer

Felt er samlet i større enheter, datavinduer. Enkle skjermbilder har datafelt som alle hører til ett og samme begrep (tabell i databasen). De vil da bare inneholde ett datavindu (ett-nivå-bilder), evt. med tilhørende liste. Mer komplekse bilder kombinerer data fra ulike begrep som er koblet til hverandre. Disse bildene vil inneholde flere datavinduer, vanligvis ett vindu for hvert begrep (flernivå-bilder). Feltene som hører hjemme i samme datavindu vil være rammet inn, men vinduene har vanligvis ikke noen egen overskrift eller ledetekst. Et unntak fra dette er datavinduene i såkalte samlebilder, hvor innholdet kan varieres. Se nærmere om dette under eget avsnitt Samlebilder, kartotekkort (1.5.7).

Ett bilde aktivt av gangen og bruk av tab-tasten

Hvis bildet har flere datavinduer (medregnet forekomsttabell), kan bare ett vindu være aktivt om gangen. Vinduet gjøres aktivt ved museklikk innenfor vinduets område. Rammen rundt vinduet blir da trukket opp med kraftigere streker (som om det hele var en stor knapp som er trykket inn), og man kan plassere skrivemarkøren i feltene i vinduet. Hvis man flytter markøren ved å taste Tab, vil den bare bevege seg innenfor det aktive vinduet. Tab-er man ut av det siste feltet i vinduet, legges det til en ny rad i vinduet for nyregistrering. (Unntak finnes i spesielle bilder. Merk også at i noen vinduer vil markøren hoppe noe rundt mellom feltene fordi det er forsøkt lagt inn en fornuftig navigeringsvei.)

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:30