05 Bilder

Bilder og datavindu

Figuren nedenfor viser et eksempel på den enkleste typen av bilder. Det består bare av ett enkelt datavindu.

Ett-nivå-bilde (Studentkort fra modul Semesterregistrering)

Ett-nivå-bilder vil likevel ofte ha to datavinduer, ett øvre vindu hvor alle data om den enkelte forekomsten vises, og ett nedre vindu med en tabell hvor den aktuelle forekomsten er sortert inn blant andre forekomster som for eksempel er hentet i et søk. Et eksempel på dette er bildet Student først i denne seksjonen, hvor data for en enkelt student er hentet fram, samtidig med at tabellen nederst i bildet viser denne studenten sammen med andre studenter. Her er det søkt etter studenter med Hansen i etternavnet. Ulike sorteringsmåter vil her endre på rekkefølgen.

Endre bredden/høyden på et bilde og navigering

En forekomsttabell kan vanligvis gjøres kortere eller lengre ved å dra i nedre bildekant med musen så langt som skjermstørrelsen tillater.

Forekomsttabellen gjør det svært lett å skifte mellom nærtliggende forekomster i bildet. Brukeren flytter bare markøren til den ønskede forekomsten i tabellen, klikker på denne og den vises straks frem i datavinduet over.

Noen forekomsttabeller kan inneholde så mange datafelt at ikke alle får plass innenfor bildets normale (eller maksimale) bredde. Da kan tabellen splittes opp i to deler, (standard Windows-funksjonalitet), slik at f.eks. venstre del med forekomstidentiteten fryses mens resten i høyre del rulles inn vha. løperen i den horisontale rullesjakten under tabellen.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 10:35