05 Skjermbilder

Dette avsnittet beskriver elementer, struktur og funksjonalitet for skjermbildene i FS. Formålet er å forklare hvilke deler bildene er bygget opp av, hvordan delene kombineres med hverandre i enkle og komplekse bilder, og hvordan brukeren kan arbeide i bildene.