02 Vis-valg

Gjøre endringer i hva som vises i en rapport/rutine 

I svært mange rapportbestillinger finnes det en boks med tittel Vis. Den brukes til å gjøre endringer i resultatlisten også etter at rapporten er kjørt. I eksemplet foran kan man legge inn skillelinje, og man kan merke av at Individuell eksamensdato skal vises.

Endre visning av rapport/rutine etter ulike deler av fødselsnummeret

Man kan også gjøre vis-valg på fødselsnummer. Men for Fødselsnr og en del andre opplysninger er vis-funksjonen tredelt. For fødselsnummer kan man veksle mellom å vise frem hele fødselsnummeret (sort hake), bare fødselsdato, -måned og -år (grå hake), eller ingen av delene (blank boks). Vekslingen gjøres også her i resultatlisten etter at rapporten er kjørt ved bare å klikke i vis-valgruten for fødselsnummer.

Vis-valget gjør at man for disse utvalgte opplysningene kan vente til etter at rapporten er kjørt med å bestemme hvilke man vil vise frem. Utskrifter respekterer vis-valgene.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:22