07 Statistikkrapporter

Frekvensfordeling og grafisk presentasjon

Den siste av rapportvariantene som tas med her er en statistikkrapport som viser en karakterfordeling og en grafisk fremstilling av denne, plassert i et eget vindu innenfor resultatvinduet. Karakterfordelingen vises dessuten i to adskilte områder. Det ene inneholder en frekvensfordeling og det andre selve fordelingen grafisk presentert. (Den grafiske delen kan flyttes rundt oppå rapporten ved å plassere markøren over den, holde musetasten nede og dra).

Rapport med frekvensfordeling og grafisk fremstilling ( FS580.001 Resultatfordeling fra Eksamensmodulen)

Det finnes en rekke varianter av disse komplekse rapporttypene i FS. Eksemplene over viser bare de viktigste hovedtypene.

Rapporter som f.eks. skriver ut post-giroblanketter, registerkort, karakterutskrifter o.l

Det finnes også rapporter som foretar en marginal oppdatering av databasen, men som likevel må klassifiseres som rapporter, ikke som rutiner. Dette er rapporter som f.eks. skriver ut post-giroblanketter, registerkort, karakterutskrifter ol., og som oppdaterer bestemte felt i databasen for å markere at utskrift er laget for bestemte forekomster. Da kan man senere kjøre rapportene på ny og bare ta med tilveksten av forekomster som måtte være kommet etter første kjøring.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:35