10 Sortering

Ofte vil man ønske å ha en annen sortering av forekomstene i resultatfilen. Sortering kan gjøres generelt for alle rapporter og bilder ved hjelp av kommandoen Sorter. Fremgangsmåten er imidlertid litt forskjellig fra bilder til rapporter. For bilder, se 1.5.17.

Hvordan sortere?

For rapporter og rutiner kan Sorter-kommandoen både gis ved hjelp av trykknapp og som menyvalg. Følgende dialog åpner seg:

Sorteringsdialog

Definere standard sorteringsvalg

Visse sorteringsmåter kan være laget som standardvalg for den aktuelle rapporten. I eksemplet ovenfor er Emne og Fag standard. Hvis man ønsker filen sortert etter en av disse variablene trykker man på denne, dialogruten forsvinner og sorteringen utføres.

Hvis de forhåndsdefinerte alternativene ikke disse passer, kan man velge Egendefinert sortering. Da fortsetter man med følgende dialog:


Sorteringsdialog, egendefinert sortering

I venstre kolonne (Source Data) er alle variablene som man kan sortere på i rapporten , listet opp.

Man velger en eller flere variable og drar disse over til høyre kolonne (Columns) med musepilen. Hvis man kombinerer flere variable, blir rapporten primært sortert på den øverste, sekundært på den neste osv.

Ønsker man å endre på denne rekkefølgen, kan man også "dra" de variablene man har valgt opp/ned i listen til høyre.

Med kryss i ruten Ascending sorteres forekomstene i stigende rekkefølge for den aktuelle variablen, uten kryss i synkende.

Dialogen for egendefinert sortering er altså helt lik den man benytter for å sortere forekomster i skjermbilder, se 1.5.17.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 13:00