04 Rutiner

Generelt om rutiner

En egen variant av rapporter er rutinene som både gir en output på skjerm og papir, og som i tillegg kan oppdatere databasen på ulike måter.

Figuren nedenfor viser eksempel på en enkel rutine fra eksamensmodulen.

Rutine med enkel output (FS550.001 Kandidatnummerering)

Vinduene for rutiner inneholder i hovedsak de samme elementene som for rapporter, rutiner har to-leddet FS-nr. og navn, bestillingsfelt og (som regel ett) resultatvindu.

Oppdatér database

De aller fleste rutiner gir brukeren valget mellom å oppdatere databasen eller ikke. Dette er en egen bestillingsparameter. Kjøres rutinen uten oppdatering, blir alle beregninger og alle resultater i rapportvinduet utført på samme måte som ved oppdatering, men rutinen lar bare være å utføre oppdateringen i basen til slutt.

Muligheten for å kjøre rutiner uten reell oppdatering gir brukeren øket sikkerhet, han eller hun kan prøvekjøre den aktuelle rutinen og inspisere at alt går som det er ment å gjøre. Hvis alt er i orden, kan rutinen kjøres på nytt med oppdatering.

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 8. sep. 2016 12:27